Testy szczelności budynków,

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Testy szczelności budynków w Europie i Polsce

Test szczelności powietrznej budynku - Blower Door Test jest bezinwazyjnym pomiarem szczelności obudowy budynku, metodą ciśnieniową z użyciem wentylatora. Wiele krajów europejskich doceniło korzyści wynikające z przeprowadzenia testu, o czym świadczy bardzo duża liczba wykonywanych na terenie Europy pomiarów. Niektóre kraje nałożyły obowiązek przeprowadzenia testu szczelności przed odbiorem budynku przez nadzór budowlany.

W Polsce, w której testy szczelności budynków dopiero zyskują na popularności, pomiarów dokonuje się najczęściej na podstawie aktualnie obowiązującej w tym zakresie normy, oznaczonej jako PN-EN 13829, będącej tłumaczeniem europejskiej normy EN 13829. Norma opisuje aparaturę, która może być użyta do pomiaru, całą procedurę pomiarową oraz zakres danych zawartych w raporcie.

Procedura przeprowadzenia testu szczelności budynku

1. Przygotowanie budynku do badania

-zamknięcie wszystkich okien i drzwi zewnętrznych (z wyjątkiem otworu, w którym zamontowany zostanie wentylator)

-otwarcie drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem drzwi spiżarni i garderób)

-zaślepienie lub zamknięcie otworów technologicznych łączących wnętrze budynku ze środowiskiem zewnętrznym (kanałów wentylacyjnych, kominowych itp.) W zależności od wybranej metody pomiaru.

2. Montaż i konfiguracja urządzeń pomiarowych

Montażu dokonuje się najczęściej w ościeżnicy drzwi zewnętrznych, ale możliwy jest również montaż w drzwiach balkonowych lub oknie. W skład zestawu wchodzą: wentylator osadzony w regulowanej aluminiowej ramie z plandeką, miernik ciśnień, komputer, zestaw kabli i rurek.

blower door
blower door


3. Uruchomienie wentylatora i przeprowadzenie pomiaru

 

Norma opisuje dwa rodzaje pomiarów:

Podciśnienie

Wentylator wyciąga powietrze z budynku wytwarzając w środku podciśnienie rzędu 50Pa. Ilość przepływającego przez wentylator powietrza odpowiada ilości powietrza napływającego przez nieszczelności.

Nadciśnienie

Wentylator wtłacza do budynku powietrze wytwarzając w środku nadciśnienie rzędu 50Pa. Ilość przepływającego przez wentylator powietrza odpowiada w tym przypadku ilości powietrza uciekającego przez nieszczelności.

W obu przypadkach system pomiarowy na podstawie kubatury wewnętrznej budynku oraz wielkość strumienia przepływającego przez wentylator powietrza, określa wskaźnik n50, wyrażający szczelność budynku.

Norma dopuszcza wykonanie jednego z pomiarów, lub obu w celu uśrednienia wyników.

blower door test

4.Opracowanie raportu z testu


Czynności towarzyszące:

Podczas pracy wentylatora istnieje możliwość lokalizacji nieszczelności.