Testy szczelności budynków,

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

W ofercie firmy znajdują się następujące usługi:

1. Testy szczelności budynków - Blower Door Test   (również w celu uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW)

- wyznaczanie szczelności budynków, na podstawie normy PN-EN 13829, zakończone wystawieniem raportu

- lokalizacja miejsc niekontrolowanych przecieków powietrza

- prezentacja rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zakładanego przez inwestora poziomu szczelności

2. Badania termowizyjne

3. Świadectwa charakterystyki energetycznej tzw. certyfikaty energetyczne

na życzenie, również na podstawie rzeczywistej szczelności budynku, udokumentowanej

raportem z przeprowadzonego testu szczelności

4. Projektowane charakterystyki energetyczne