Testy szczelności budynków,

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak rozumieć pojęcie szczelności budynków?

Szczelność budynków, rozumiana jako szczelność przegród budowlanych i połączeń między przegrodami, jest istotną cechą każdego budynku. Zarówno przepisy budowlane jak i badania pokazują, że należy dążyć do osiągnięcia całkowitej szczelności przegród budowlanych i połączeń między nimi. Wysoka szczelność ogranicza straty ciepła, eliminuje zagrożenia budowlane spowodowane zawilgoceniem przegród i umożliwia osiągnięcie systemom wentylacji/klimatyzacji optymalnych warunków działania.

Doprowadzenie i usuwanie powietrza wentylacyjnego musi następować poprzez miejsca do tego przeznaczone, a nie szczeliny w przegrodach. Dopływ świeżego powietrza poprzez okna lub nawiewniki  poza tym, że może być regulowany, nie powoduje szkód budowlanych, jak ma to miejsce w przypadku przepływu powietrza przez nieszczelności w przegrodach. Należy więc podkreślić, że szczelność obudowy budynku jest cechą bardzo pożądaną i poprawiającą proces wymiany powietrza w budynku.